| 10.05.2017

Hanken samarbetar för att stöda hotade forskare

Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk med över 460 högskolor från 35 länder som skyddar förföljda forskare. Hanken är ett av tio finländska universitet som nu grundat ett nationellt nätverk för att intensifiera samarbetet.

SAR stöder förföljda forskare bl.a. genom att bjuda dem till konferenser och seminarier eller erbjuda dem möjlighet till tidsbundna gästforskarvistelser. Genom att delta i det nationella nätverkets verksamhet har universiteten möjlighet att effektivare dela information och kunskap till exempel vad gäller praktikaliteter kring att ta emot forskare och visar på de finländska universitetens vilja att bära sitt globala ansvar.

- Vi lever i en tid då många först nu insett att akademiker förföljs och rörligheten begränsas, trots att detta inte är något nytt. Det rör sig om grava hot mot mänskliga rättigheter och minskar möjligheterna till forskning och forskarsamarbete – det som utgör kärnan för Hankens strategi. SAR-nätverket är en viktig del av den internationella akademiska gemenskapens arbete för att upprätthålla akademisk frihet, säger Nikodemus Solitander, direktör för Centre of Corporate Responsibility.Du kan läsa hela nyheten härMera information:Nikodemus Solitander
nikodemus.solitander@hanken.fi
tfn: 040 352 1451