| 30.11.2018

Hanken fick finansiering för kontinuerligt lärande

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Hanken Svenska handelshögskolan 450 000 euro för ett tvåårigt projekt för att utveckla möjligheterna till kontinuerligt lärande. Projektet utförs i samarbete med Vasa universitet.

Hanken deltar i Vasa universitets projekt, som ska koordinera kontinuerligt lärande och utbildningsprogram i samarbete med olika lokala aktörer. Högskolan har en aktiv roll i att planera och förverkliga utbildningsutbudet och utför en kartläggning av vilka behov av utbildning små och medelstora företag i Vasatrakten har.Mera information:
Minna Martikainen
Prorektor med ansvar för utbildningen
E-post: minna.martikainen@hanken.fi
Tfn: 040 352 1460