| 05.06.2017

Hanken deltar i kampanj om hållbar utveckling

Hanken stöder den nationella hållbarhetskampanjen Det Finland vi vill ha 2050 (Suomi jonka haluamme 2050). Under hashtaggen #sitoumus2050 kan du granska alla ca 600 löften om hållbar utveckling som hittills avgetts.

Hanken har som målsättning att sänka energi- och pappersförbrukningen samt minska avfallsmängden. Vi har följt vår energiförbrukning sedan 2010 och vill minska vårt koldioxidutsläpp i sin helhet.Utöver det här har Hanken också undertecknat FN:s principer för ansvarsfull ekonomutbildning PRME (Principles for Responsible Management Education) år 2007. PRME principerna är en central del av Hankens helhetsstrategi.För mera information, kontakta hankengreen@hanken.fi 

agenda2050.jpg