Hanken beviljades finansiering för forskning i jämlikhet

Hanken beviljades finansiering för forskning i jämlikhet

Hanken har inom ramen för ett konsortieprojekt beviljats finansiering av Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi för projektet "Social and Economic Sustainability of Future Working Life: Policies, Equalities and Intersectionalities in Finland (WEALL)". Detta tvärvetenskapliga projekt strävar efter att studera jämlikhet och ojämlikhet i arbetslivet med avseende på bl.a. region, ålder, generationer, etnisk bakgrund och kön.

Projektet leds av Helsingfors universitet och övriga partners är Hanken och Jyväskylä universitet samt ett antal internationella samarbetspartners från universitet i Kanada, Storbritannien och Litauen.

Vid Hanken består forskarteamet av Charlotta Niemistö, Annamari Tuori, Jukka Lehtonen och Jeff Hearn. Projektet pågår ända fram till slutet av år 2020.

Gratulationer till hela teamet!

Mer information: http://www.aka.fi/sv/forskningspolitisk-verksamhet/strategisk-forskningsfinansiering/pressmeddelanden/strategisen-tutkimuksen-rahoituspaatokset/