| 09.06.2017

Handelshögskolor ämnar minska matavfall genom unik virtuell kurs

Hanken, Handelshögskolan i Stockholm och USI Lugano samverkar kring en unik kurs på magisternivå som tacklar globala problem som t.ex. matavfall och sammanför studenterna med hjälp av digitala verktyg.

Kursen ”World in the making: tackling world challenges” har utvecklats genom ett samarbete mellan schweiziska USI Lugano, Handelshögskolan i Stockholm och Hanken. International Food Waste Coalition (IFWC) har också varit involverad i samarbetet, som också Sodexo France och Sodexo Sverige. Dessutom har man även involverat en affär, ett skolcafé och en uppstartsrestaurang.-Tanken är att kursen ska fokusera på specifika, besvärliga globala utmaningar. Med det avser vi svåra problem som härstammar från samverkan mellan ekonomi, samhälle och miljön och som inte kan lösas med en enda åtgärd, säger Liisa Välikangas, professor på Hanken och primus motor bakom kursen. Med hjälp av kursen försöker vi utveckla verktyg för att tackla dylika problem framöver, fortsätter hon.Under kursen har studentgrupper från de tre handelshögskolorna arbetat och experimenterat kring lösningar på det aktuella problemet. De har samarbetat med lokala organisationer och presenterat sina lösningar i samband med en virtuell konferens som hölls i slutet av kursen. Kursen började med en kick-off på Hanken där representanter för IFWC, akademiker och studerande från Helsingfors, Lugano och Stockholm deltog.Under våren 2017 tog studerandena sig an utmaningen att reducera matavfallet.-En tredjedel av all matproduktion ämnad för människor slängs i dagens läge bort, vilket ger en kostnad på 143 miljarder euro enbart i Europa. Det här är ett väldigt bra exempel på en global utmaning som det är möjligt för företag och akademiker att samarbeta kring, påpekar Välikangas.För det här ändamålet utvecklade Hanken ett koncept för virtuell undervisning som kombinerade existerande programvara och verktyg såsom Moodle, Office365 och Skype. Alla tre universitet använde konceptet genomgående under kursen både för att undervisa och för att skapa kontakt mellan studerandena och partnerföretagen.-Den här typen av inlärningskoncept gjorde det möjligt för studerandena att ta del av flexibelt utbyte utan att behöva använda tid på att resa, förklarar Kicka Lindroos från Hanken.De studerande som deltog i kursen uppskattade storligen att arbeta i internationella grupper sammansatta ur olika universitet.Kursen fortsätter nästa år med samma utmaning, att reducera matavfallet. Det finns också planer på ett öppet hackathon, ett praktiskt orienterat evenemang för att utveckla nya lösningar, på University of Luganos kampus år 2018.Resultaten och kommentarer av de studerande som deltog kan du läsa på World Challenges-bloggen:https://worldchallengesblog.wordpress.com/articles/.Mera information:Liisa Välikangas
liisa.valikangas@hanken.fi