| 18.10.2021

Forskningsprojekt: Hur inverkar det nordiska föräldraledighetssystemet på kvinnors karriärer inom vetenskap och teknik?

De nordiska länderna har gjort det lättare för kvinnor att kombinera arbete och familj genom att skapa ett föräldraledighetssystem som bidragit till högt deltagande i arbetslivet bland kvinnor och lägre kostnader i form av förlorad inkomst. Föräldraledighet kan ändå samtidigt ha negativa konsekvenser för kvinnors karriärer inom yrken där kunskapen går snabbt framåt.

Ari Hyytinen

I november 2021 startar ett nytt projekt vid Hanken Svenska handelshögskolan där man undersöker hur föräldraledighetssystemet i de nordiska länderna påverkar kvinnors karriärer inom två kunskapsintensiva områden av central betydelse för samhällets framsteg: vetenskap och teknik. Forskningsgruppen består av erfarna forskare från Hanken, Aalto-universitetet, Lunds universitet och Copenhagen Business School. Projektet ”Kvinnor inom vetenskap och teknik: karriärhinder och kostnader för barn" finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd i Sverige. Projektet pågår fram till slutet av 2026.

– Vi har tidigare forskat om hur man blir uppfinnare i Finland. Vi blev intresserade av frågor kring kvinnors roll inom vetenskap och teknik då vi märkte hur underrepresenterade de är till exempel när det gäller att ansöka om patent, säger Ari Hyytinen, professor i nationalekonomi vid Hanken och en av forskarna som är med i projektet.

En central utgångspunkt i projektet är hur frånvaro från jobbet snabbt kan leda till att kunskap blir föråldrad, särskilt inom områden där framstegen går fort. Avbrott i sådana karriärer, vilket är vanligt för kvinnor med småbarn, kan därför få mycket negativa konsekvenser för möjligheten att fortsätta en akademisk karriär eller en karriär som uppfinnare.

I projektet undersöks orsakssamband mellan barns inverkan på akademiska karriärer och karriärer inom innovativa företag och hur denna inverkan hänger ihop med hur föräldraledighetssystemet är uppbyggt. Utöver ett fokus på inkomstskillnader kommer forskarna att undersöka de negativa effekterna på kunskapsproduktionen när det gäller publikationer och patent – något som har långvariga negativa konsekvenser för samhällets tillväxt och välfärd.

– Vår studie bidrar till förståelse för orsaker och konsekvenser av kvinnors fortsatta underrepresentation i vetenskaps- och teknikyrken, konstaterar Hyytinen.