| 09.05.2019

En modulbaserad informationsmiljö som bygger på hållbara lösningar

Biblioteket har övergått till Koha - ett bibliotekssystem som bygger på öppen källkod.

Svenska handelshögskolans bibliotek har som sjunde högskolebibliotek i Finland övergått till Koha – ett bibliotekssystem som bygger på öppen källkod och som används över hela världen. Övergången har skett inom ramen för det nationella Koha-projektet för finländska högskolebibliotek, och i samarbete med Nationalbiblioteket samt CSC. I motsats till det gamla systemet (Voyager) kan bibliotekspersonalen nu jobba mera oberoende av rum, då systemet är helt webbaserat. Bibliotekets informationsmiljö består av en modulbaserad lösning där kunderna fortsätter att använda samma användargränssnitt som tidigare. Övergången till Koha har därför inte inneburit märkbara förändringar för bibliotekets kunder. Även användargränssnittet i Hanna, en lokalanpassad version av den nationella sökportalen Finna, har skapats med hjälp av program som utnyttjar öppen källkod (bl.a. VuFind). För utvecklingen ansvarar Nationalbiblioteket och Finnas källkod får användas fritt.Koha (som betyder gåva på maori) utvecklades ursprungligen vid millennieskiftet av Horowhenua Library Trust på Nya Zeeland. Systemet har en licens som tillåter fri användning, modifiering och spridning, vilket gjort att det har vidareutvecklas av bibliotek i en global gemenskap. Det ökande intresset för öppen källkod innebär mindre leverantörsberoende och inlåsningseffekter. De digitala lösningarna bli återanvändbara för andra, vilket gör lösningarna mera effektiva och långsiktigt hållbara. Länkar:Hanna http://hanken.finna.fi
Kirjastojen Koha-projektin etusivu: https://www.kiwi.fi/display/KK/Kirjastojen+Koha-projektin+etusivu
Koha Library Software Community https://koha-community.orgMera Information:Tua Hindersson-Söderholm, tua.hindersson-soderholm@hanken.fi