| 10.03.2017

E-böckernas metadata i Hanna uppdateras 10.3

Uppdateringen gäller e-böcker från ProQuest Ebook Central (f.d. Ebrary).

Avbrottet gäller endast posterna i Hanna. På själva plattformen är e-böckerna tillgängliga som vanligt under hela uppdateringen.