| 28.11.2022

Doktorsavhandling: Projektkonceptutformning ger projekt med stor effekt

Många projekt är dömda från början på grund av att man inte fäst tillräcklig uppmärksamhet vid projektkonceptutformningen. Därför kan projekt – även om de levereras i tid, inom budgeten och enligt specifikationerna – misslyckas med att tillgodose behoven hos köpare, slutanvändare eller entreprenörer.

I sin doktorsavhandling undersöker Pekka Buttler projektkoncept – de grundläggande idéer som ett projekt ska förverkliga – och projektkonceptutformning – processen där dessa idéer skapas, utvecklas och förfinas.

-Projekt utgör ungefär en tredjedel av BNP i utvecklade länder, och i många branscher är andelen  projekt ännu högre. Samtidigt misslyckas projekt oangenämt ofta, säger Pekka Buttler om bakgrunden till avhandlingen.

Det finns två sätt som ett projekt kan misslyckas på: Projekt kan bli försenade eller kosta mer än förväntat, eller så kan projektresultatets funktionalitet inte vara den som förväntats. Kort sagt: projektet genomfördes inte rätt.

Å andra sidan kan projekt leverera exakt det som specificerats, i tid och inom budget, och sedan visar det sig ändå att resultatet inte är det som behövdes, eller att en annan lösning kanske hade tillgodosett allas behov bättre. Kort sagt: rätt projekt genomfördes inte.

Pekka Buttlers forskning visar att projektkonceptutformningen spelar en central roll för att utforma rätt projekt. Pekka Buttler förklarar förhållandet:

-Ett projekt påbörjas i hopp om att förverkliga de centrala, grundläggande idéerna för projektet. Så frågan om att genomföra rätt projekt är i grunden en fråga om att utforma rätt projektkoncept.

Att förstå att projektkonceptutformningen är viktig är emellertid inte detsamma som att veta hur man utformar rätt projektkoncept, och i sin avhandling diskuterar Pekka Buttler detta område både med avseende på det praktiska arbetet och även med framtida forskning i åtanke:

Näringslivet kommer att vara särskilt intresserat av de fem kärnfunktionerna (inriktning, samordning, artikulering, övervägning, utvärdering) genom vilka projektkonceptutformningen kan bidra till att rätt projekt genomförs. Utövare kommer också att ha nytta av forskningsresultaten kring de miljöfaktorer som bidrar till eller hämmar framgångsrik projektkonceptutformning.

Avhandlingen lägger också en grund för framtida forskning genom att beskriva projektkoncept, lyfta fram processen och det praktiska arbetet i projektkonceptutformningen och genom att erbjuda konkreta verktyg för forskning inom projektkonceptutformning.

-Och som grädde på moset – även om projektkonceptutformning i första hand syftar till att säkerställa att rätt projekt genomförs – bidrar det också till att projektet genomförs på rätt sätt, vilket leder till besparingar i både tid och pengar, sammanfattar Pekka Buttler.

Du kan läsa hela avhandlingen här.
 
Pekka Buttler disputerar på sin avhandling ”Project concepts, project concept design, and other topics affecting the front-end of projects” onsdagen den 30 november klockan 12:00 EEST på Svenska handelshögskolan (Arkadiagatan 22, 00100 Helsingfors, Finland), samt på distans.
 
Du kan närvara vid disputationen online genom att klicka på denna Teams-länk
 
Opponent: Professor Bjørn Sørskot Andersen, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU)
Kustos: Professor Frank den Hond, Svenska handelshögskolan