| 25.10.2021

Doktorsavhandling: Inflytelserika företagsledare leder till bättre arbetssäkerhet

Det finns flera exempel på inflytelserika företagsledare som fått kritik för en hög nivå av arbetsskador, däribland Teslas vd Elon Musk och Amazons tidigare vd Jeff Bezos. En ny studie undersöker om ett ökat inflytande hos företagsledare verkligen leder till fler arbetsskador.

Arbetsskador utgör en stor kostnad för samhället. Till exempel är den årliga kostnaden för arbetsskador i USA större än för alla cancerformer. Arbetsskador utgör också ett problem för företag och arbetstagare. Arbetsskador påverkar arbetstagares livskvalitet och företags lönsamhet.   

I sin doktorsavhandling presenterar Fredrik Huhtamäki resultat som visar att företag med inflytelserika ledare i själva verket har färre årliga arbetsskador än andra, och att när företagsledares inflytande ökar minskar arbetsrelatedade skador och sjukdomar.

-Resultaten visar att den höga nivån arbetsskador som Musk och Bezos fått kritik för inte kan anses representera inflytelserika företagsledare som helhet. Större inflytande hos företagsledaren leder i allmänhet till färre arbetsskador, kommenterar Huhtamäki.

Vanligtvis använder sig företag av endast en verkställande direktör. Det finns dock ett flertal kända företag som använder sig av två eller fler verkställande direktörer, däribland mediajätten Netflix och modeföretaget Zalando. Trots det är kvantitativ forskning kring delade ledarskapsstrukturer ett relativt nytt område.

Huhtamäki har också undersökt förhållandet mellan delat ledarskap och risktagning. Hans resultat visar att företagsstrukturer som kännetecknas av delat ledarskap är relaterade till lägre risktagning.

-Delat ledarskap verkar försvåra övervakningen av företagsledarna och öka konflikter mellan ägare och företagsledning. Det här kan vara en förklaring till att få företag har följt Netflix och Zalandos strategi säger Huhtamäki.

Du kan läsa avhandlingen i sin helhet via den här länken.

Fredrik Huhtamäki disputerar den 29 oktober 2021 kl 12.00 (EEST).
Opponent: Professor Stefan Sundgren, Umeå University
Kustos: Professor Kenneth Högholm, Hanken Svenska handelshögskolan

För mer information:
Fredrik Huhtamäki
fredrik.huhtamaki@hanken.fi