| 13.04.2022

Doktorsavhandling: Entreprenörskap driver kvinnors frigörelse

U-länders kvinnor frigörs av företagsamhet
Det är bråttom att göra framsteg i arbetet att bygga ett mer rättvist och inkluderande samhälle, särskilt i utvecklingsländer. Ny forskning tyder på att program för socialt entreprenörskap som syftar till att uppmuntra kvinnors entreprenörskap är särskilt värdefulla i arbetet att främja social förändring.

I sin doktorsavhandling med titeln: ”Social Change and Well-Being: Perspectives of Women Entrepreneurs in a Social Entrepreneurship Program” fokuserar Ira Chatterjee på sociala entreprenörers roll i arbetet att tackla stora utmaningar och lösa samhällsproblem.

-Utöver ekonomiskt självbestämmande främjar kvinnors entreprenörskap också kvinnors frigörelse och skapar kedjereaktioner i lokalsamhällen och länder. Det här leder till att utbildningsprogram som erbjuds av sociala entreprenörer blir en effektiv drivkraft för progressiv social förändring, säger Ira Chatterjee.  

Förändringsinitiativ som syftar till att ta itu med djupt förankrade, kulturellt nedärvda frågor – som patriarkatet – kan dock vara splittrande och leda till förändringar som ofta är kontroversiella och kortlivade. I sådana situationer är det viktigt att sociala entreprenörer försäkrar sig om att få stöd från lokalsamhället, inklusive förtryckarna, genom att förstå problemen utgående från de människor som påverkas av dem, och genom att ge individer på gräsrotsnivå möjlighet att ta ansvar för förändringarna.

- Genom min forskning insåg jag att en förutsättning för att kunna åstadkomma social förändring som är mindre omvälvande och mer hållbar är att presentera problemet på ett sätt som ligger i linje med den lokala kulturen, så att lokalsamhället kan se hur förändringsinitiativet gynnar dem. Man bör också anamma lokala lösningar och involvera lokalsamhället – arbetet att lösa de ’stora’ problemen börjar med ’små’ lösningar, påpekar Ira Chatterjee.

I sin studie visar Chatterjee hur kvinnor i utvecklings- och tillväxtekonomier, som stöter på barriärer relaterade till både deras kön, ekonomiska status och sociala klass, kan dra nytta av noggrant utformade metoder och program. Icke läskunniga mor- och farmödrar får på så vis möjlighet att bli solenergitekniker och affärskvinnor, ivrigt påhejade av lokalsamhället.

Du kan läsa hela doktorsavhandlingen här. Opens in new window
Ira Chatterjee disputerar på sin doktorsavhandling kl. 15:00 (EEST) den 19 april 2022. Disputationen sker via videokonferens och du kan delta i Teams-mötet via denna länk. Opens in new window
Ämnet är entreprenörskap, företagsledning och organisation.

Opponent: Professor Johanna Mair, Hertie School of Governance, Tyskland
Kustos: Professor Joakim Wincent, Hanken Svenska handelshögskolan

Kontaktinformation:
Ira Chatterjee
E-post: ira.chatterjee@hanken.fi