| 30.11.2022

Doktorsavhandling: En ständigt växande tillgång på onlinedata: välsignelse eller förbannelse?

Valeria Penttinen disputerar på online data
Tack vare den växande tillgången på onlinedata kan företag och konsumenter fatta mer välgrundade beslut än någonsin förr. Både företag och konsumenter stöter emellertid på flera stora problem när de försöker navigera bland de stora mängderna tillgängliga onlinedata och ska välja rätt information att använda i beslutsprocessen.

Företag kan utnyttja marknadsföringsanalys för att få information om konsumentbeteenden och preferenser genom att analysera data som hämtats från olika onlinekällor (till exempel sociala medier och e-handelswebbplatser). Konsumenter kan å sin sida förlita sig på onlineinformation som delas av olika intressenter (till exempel andra konsumenter och företag).

I avhandlingen "Marketing in the Rise of Online Data: Dealing with the Shifts in Firm-Consumer Information Asymmetry" diskuterar Valeria Penttinen möjligheter och utmaningar i samband med den ökande tillgängligheten av onlinedata för både företag och konsumenter.

Det som framgår av Penttinens avhandling är att företag mer än någonsin behöver välja en aktiv roll för att främja informationssymmetri på marknaden. Detta innebär inte bara att utveckla en heltäckande förståelse för konsumenternas behov, önskemål och förväntningar utan också att hjälpa konsumenter att få tillgång till relevant och aktuell information om produkter och tjänster som företag erbjuder.

- Dåligt informerade konsumenter har ofta svårt att utvärdera de tillgängliga alternativen och är mer benägna att fatta dåliga inköpsbeslut. Därför kan företag behöva hantera dyra produktreturer och missnöjda konsumenter. Motsatsen är välinformerade konsumenter som är mer benägna att fatta bra köpbeslut och bli nöjda med sina val, konstaterar Penttinen.

Företag kan hjälpa konsumenter att få tillgång till aktuell och relevant information på många sätt. De kan till exempel uppmuntra befintliga kunder att dela produkt- och tjänstrecensioner i olika format på relevanta digitala plattformar, så att nya konsumenter kan ta del av andras erfarenheter.

- Företag kan också utnyttja sina egna konton i sociala medier för att dela uppdaterad information med de konsumenter som är intresserade av att bygga relationer med företag i onlinemiljön, säger Penttinen.

Du kan läsa hela hennes avhandling här.

Valeria Penttinen disputerar på sin avhandling fredagen den 2 december klockan 12:00 EEST på Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors.

Du kan närvara vid disputationen på plats eller online via denna Teams-länk.

Opponent: Docent Kirk Plangger, King's Business School London
Kustos: Professor Kristina Heinonen, Svenska handelshögskolan