| 16.03.2017

AVBROTT i service- och help-adresser fredag 24.3

Hjälpadresserna till studiebyrån, biblioteket, datacentralen, centret, fastigheter och service, personalavdelningen fungerar ej under fredag 24.3 (man kan skicka, men ingen kan svara förrän nästa arbetsdag)

Fredagen den 24.3 uppdateras Request Tracker, vårt ticketsystem som sköter om nästan alla serviceaddresser. Uppdateringen och migrationen av data tar den här gången extra länge, hela dagen är reserverad för ändamålet.Det betyder att man inte får svar på hjälpepost fredagen 24.3. Man kan helt normalt skicka hjälpförfrågningar till alla adresser, men de kan läsas och besvaras först följande arbetsdag, dvs måndag. Inga förfrågningar försvinner alltså, men ingen kommer åt att svara under fredagen eftersom tjänsten (ticketssystemet RT) är stängd för service. Uppdateringen och migrationen tar hela dagen.Om du behöver akuthjälp eller svar på frågor ring något av numrena nedan:

Telefonnummer för service
Studiebyrån 219 (Internt) 040 3521 219
Datacentralen 386 040 3521 386
Biblioteket 265 040 3521 265
Centret för forkskning och internationella ärenden 504 040 3521 504
Personalärenden 214/574 040 3521214
/040 3521 574
Fastigheter och service 888 029 431 331