Forskarstudier

PhD students talking in auditorium
Forskarutbildningen vid Hanken

Den som avlagt en högre högskoleexamen kan ansöka om att få avlägga ekonomie doktorsexamen eller filosofie doktorsexamen vid Hanken. Hanken deltar i flera nationella forskarskolor och i internationellt samarbete, vilket ger forskarstuderandena vid Hanken tillgång till ett brett utbud av kurser och deltagande i vetenskapliga sammankomster.

Ämnet logistik och samhällsansvar anordnar även egna kurser inom ämnet. De ämnesspecifika kurserna fokuserar på intressanta teman och de behov som doktorander inom ämnet har. Ämnet har även goda nationella och internationella kontakter, och forskningssamarbete och utbyte speciellt internationellt sett är något som starkt betonas i forskarutbildningen.

Antagningen till Hankens doktorsprogram sker en gång i året. Forskarstuderande antas till ämnet logistik och samhällsansvar beroende på handledarkapaciteten respektive år. Vi rekommenderar personer med intresse för vårt doktorsprogram att undersöka handledarnas forskningsintressen och profiler via forskningsportalen Haris eller HUMLOG-institutets hemsida. Vänligen kontakta en potentiell handledare på förhand.

  • 240 studiepoäng, 4 år
  • Språk: Engelska 
  • Examen: Ekonomie doktorsexamen / Filosofie doktorsexamen
  • Plats: Helsingfors

Forskarutbildningen vid Hanken motsvarar fyra års heltidsstudier, varav cirka ett år i huvudsak avläggs genom kursarbete. De resterande studierna utgörs av avhandlingsarbetet, som slutförs med stöd av aktiv handledning. Mer information om Hankens doktorsprogram hittar du här.