Forskarstudier

PhD students talking in auditorium
Forskarutbildningen vid Hanken

Den som avlagt en högre högskoleexamen kan ansöka om att få avlägga ekonomie doktorsexamen eller filosofie doktorsexamen vid Hanken. Hanken deltar i flera nationella forskarskolor och i internationellt samarbete, vilket ger forskarstuderandena vid Hanken tillgång till ett brett utbud av kurser och deltagande i vetenskapliga sammankomster.

Ämnet logistik och samhällsansvar anordnar även egna kurser inom ämnet. De ämnesspecifika kurserna fokuserar på intressanta teman och de behov som doktorander inom ämnet har. Ämnet har även goda nationella och internationella kontakter, och forskningssamarbete och utbyte speciellt internationellt sett är något som starkt betonas i forskarutbildningen.

Antagningen till Hankens doktorsprogram sker en gång i året. Forskarstuderande antas till ämnet logistik och samhällsansvar beroende på handledarkapaciteten respektive år. Vi rekommenderar personer med intresse för vårt doktorsprogram att undersöka handledarnas forskningsintressen och profiler via forskningsportalen Haris eller HUMLOG-institutets hemsida. Vänligen kontakta en potentiell handledare på förhand.

  • 240 studiepoäng, 4 år
  • Språk: Engelska 
  • Examen: Ekonomie doktorsexamen / Filosofie doktorsexamen
  • Plats: Helsingfors

Forskarutbildningen vid Hanken motsvarar fyra års heltidsstudier, varav cirka ett år i huvudsak avläggs genom kursarbete. De resterande studierna utgörs av avhandlingsarbetet, som slutförs med stöd av aktiv handledning. Mer information om Hankens doktorsprogram hittar du här.

SCM and SR PhD Candidates

Helleke Heikkinen

A professional black and white picture of a woman in her mid 20's with a bright smile on her face

Helleke started her journey towards a PhD after several years of working with startups, technology and international mobility in both Helsinki and Berlin. She is a Hanken graduate and her research interests lies withing the last-mile, were she is looking into the sustainability aspects of new phenomena such as on-demand delivery and quick-commerce.

Greta Steenvoorden

A black and white picture of a woman in her mid 20's with brown long hair

Greta's research interests include the mechanisms that support or alternatively hinder the inclusion of factory worker's perspectives in the Corporate Social Responsibility practices of the multinational corporations in the developing country context.

Robert Davtyan

A professional black and white picture of a man in their mid 20's with dark short hair

Robert focuses on sustainable innovations in public procurement, as well as on the roles of small and medium sized enterprises in the process. Other interests include public transportation and cleantech development. Currently Robert manages UNHCR Certification Programme in Supply Chain Management training project and coordinates the learning of study cohorts.

Anna Zhuravleva

A professional black and white picture of a woman in their mid 20's with a bright smile on her face with long wavy hair

Anna's research interests include closed-loop and reverse supply chain solutions, humanitarian supply chain and social responsibility. Previously, Anna was a leader of the global association 180 Degrees Consulting in Helsinki which connects students with local NGOs through various consulting projects. Under her leadership, students helped Finnish NGOs in identifying donor management and marketing strategies as well as in managing the supply chain of second-hand charity stores.

John Munyoro

John's a former alumni from Hanken School of Econmics. His research interests include blockchain strategies, conflict, disaster and emergencies mitigation, humanitarianism, project leadership and management as well as resettling refugees and internally displaces persons.

Rosa Palmgren