Spanska

*

Välkommen till spanska avdelningens sida!

På vår sida kan du bekanta dig med spanska avdelningen samt lärarna och kurserna i spanska. Du hittar också olika länkar som kan hjälpa dig att skaffa nyttig och intressant information om allt möjligt som berör de spanskspråkiga länderna.

Spanska avdelningen består av universitetsläraren Rita Eloranta och timlärarna Kimmo Kontturi och Paula Alagarda. Vid Hanken har vi i medeltal drygt 150 studerande på de olika nivåerna.

Några fakta om det spanska språket

Spanska talas av ca 500 miljoner människor i 20 länder runtom i världen. Detta gör spanskan till ett internationellt språk av stor betydelse. Spanska talas längs med den tusentals kilometer långa amerikanska kusten invid Stilla havet, från Eldslandet till Kalifornien. Spanskan är nu det näst största språket i USA efter engelskan. I själva verket är över 90 procent av alla människor som har spanska som sitt modersmål amerikaner.

Den våldsamma befolkningsökningen i de spansktalande länderna gör sitt för att det finns fler och fler människor som talar spanska. Tack vare att de latinamerikanska ekonomierna så småningom börjar komma på fötterna igen och börjar få ordning på sin industri blir spanskan ett allt viktigare språk också inom internationell handel och politik.

Då spanskan trots sin enorma utbredning ändå är ett relativt enhetligt språk vad grammatiken och rättskrivningen beträffar, har en spansktalande inga svårigheter med att kommunicera med människor från så vitt skilda platser som Andalucía, Kanarieöarna, Mexiko, den andiska bergskedjan eller den argentinska pampan. De olika talesätt och lokala uttryck som förvisso förekommer utgör inget hinder för att kommunikationen ska löpa. Skillnaderna beror till största delen på den otroliga geografiska och klimatologiska mångfald som kännetecknar den spansktalande världen, eller på inflytandet från några av de viktigaste ursprungsspråken. Allt detta gör spanskan till ett av de viktigaste språken i hela världen.

 

 

Lärare i spanska

Namn Befattning Rum Telefon
Alagarda Durán, Paula (Vasa) timlärare    
Eloranta, Rita (Helsingfors) universitetslärare A511 +358(0)403521257
Tynjälä, Tanya (Helsingfors) timlärare A511  
       

 

Kurserna i spanska vid Hanken

Alla kurser i spanska har utvecklats med tanke på studerandena vid Hanken. De fyra inledande kurserna i spanska (Spanska Ia, Ib, IIa och IIb) är hierarkiskt indelade och måste tas i den givna ordningsföljden. Under dessa kurser bekantar sig studerandena både med kommunikation och den grundläggande spanska grammatiken och de viktigaste aspekterna av de spansktalande ländernas historia, kultur och ekonomi. Efter dessa fyra inledande kurser följer fördjupade kurser, där tyngdpunkten ligger på att utvidga färdigheterna i muntlig och skriftlig kommunikation samt i spansk och latinamerikansk kulturkännedom.

Alla kurser består av 56 lektionstimmar schemalagd undervisning. Icke-schemalagt arbete varierar från kurs till kurs.

Majoriteten av studerandena vid Hanken inleder sina studier i spanska med grundkursen Spanska Ia. De som redan har studerat spanska i gymnasiet kan dock inleda sina studier i spanska på en högre nivå. På de fördjupade kurserna i spanska är undervisningsspråket genomgående spanska och de inriktar sig huvudsakligen på den spansktalande världens kultur, historia och ekonomi. Således är detta en lämplig ingångsnivå för studerande som redan behärskar den grundläggande grammatiken och har goda kommunikationsfärdigheter, t.ex. de som skrivit spanska i studentexamen med ett vitsord på M eller högre.

Efter att ha fullgjort åtminstone en fördjupad kurs i spanska, kan man ansöka om att få åka på utbytesstudier till ett av Hankens samarbetsuniversitet i Spanien eller Latinamerika (Mexiko och Peru). Att studera vid ett universitet i ett spansktalande land är en ypperlig möjlighet att fördjupa både sina allmänna språkkunskaper och i synnerhet sin kulturkännedom, för när det är fråga om en så enorm kultursfär som den spanskspråkiga måste man absolut uppleva det själv för att kunna förstå vad det hela handlar om!

Biämne i spanska / Minor in Spanish/ Bloque de español (25 ECTS)

Det är möjligt att ha spanska som biämne på Hanken. Det finns tre olika helheter, en för nybörjare, en för de som vill avancera snabbt med språket och en för magisterstuderanden. Se nedan för mer information om innehållet  av helheterna.

Estudios hispánicos: lengua, cultura, economía y sociedad

 

 

 

 

                                                                

Andra länkar till spanska sidor

Några intressanta länkar på spanska om den spanskspråkiga världen

Enlaces - Algunos enlaces de interés del mundo hispánico

Samarbetsuniversitet - Universidades de colaboración:

Spanien - España:

Universidad de Zaragoza
Universidad Pontificia Comillas, ICADE, Madrid
Universidad autónoma de Barcelona

 

Mexico - México:

Tecnológico de Monterrey (ITESM)

 

Peru - Perú:

Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)

 

Andra viktiga universitet - Otras universidades de importancia:

Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Barcelona

 

Spanska språket - Lengua española:

Real Academia Española
Instituto Cervantes
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

 

Tidningar från den spanska världen
Prensa en general de todos los países hispanohablantes

 

Dagstidningar - Periódicos:

La Vanguardia (Catalunya)
El Mundo
ABC
El Comercio (Ecuador)
El Comercio (Perú)
La República (Perú)
La Tercera (Chile)
La Cuarta (Chile - diario popular)
El Excelsior (México)

 

Otros:

Literatura, opiniones, política, sociedad - página privada pero interesante

Radiostationer - Radios:

Cadena Ser