Kandidatavhandling och -examen

Kandidatavhandling, mognadsprov och kandidatbetyg

Till dina kandidatstudier hör en kandidatavhandling på 10 studiepoäng. Kandidatavhandlingen är ett vetenskapligt slutarbete som du ska genomföra självständigt. I kandidatavhandlingen använder du dig av de kunskaper som du fått under dina huvudämnesstudier och metodstudierna. Kandidatavhandlingen skriver du under kursen Kandidatavhandling med handledning av en lärare i ditt huvudämne. Kandidatavhandlingen skrivs alltid på svenska. Läs mera om kandidatavhandlingen inom ditt huvudämne i kursbeskrivningen.

Kom ihåg att fylla i en beskrivning för datahantering. Opens in new window

Riktlinjerna för kandidatavhandlingens omfattning är 30-35 sidor sakinnehåll. Maximala antalet sidor i en godkännbar kandidatavhandling inklusive försättsblad, innehålls- och referensförteckningar samt bilagor är 70. Avvikelser från sidoantalet endast enligt förhandsöverenskommelse med handledaren.
Bekanta dig också med bibliotekets referens- och formatteringsguider Opens in new window .

När din kandidatavhandling är klar eller nästan klar ska du skriva ett mognadsprov. Notera att din kandidatavhandling inte kan godkännas och registreras före du avlagt mognadsprovet!

Kandidatbetyg

När du avlagt din kandidatavhandling, mognadsprovet och alla andra studier som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg. Du måste själv anhålla om betyget, det skrivs inte ut automatiskt! Även om du fortsätter med magisterstudier på Hanken rekommenderar vi att du tar ut kandidatbetyget genast då du avlagt allt som krävs för kandidatexamen - det underlättar din studieplanering och är en fördel i arbetslivet särskilt i internationella sammanhang.
 

Bedömningsmatris för kandidatavhandlingar

Hankens utbildningar och program utvärderas och utvecklas kontinuerligt med hjälp av Assurance or Learning (AoL). Kandidatavhandlingarna är en viktig punkt där det mäts vad du som studerande lärt dig under din studietid. Kandidatavhandlingarna bedöms därför med en Assurance of Learning-bedömningsmatris, som också fungerar som ett hjälpmedel i skrivprocessen. Läs mera om AoL och bekanta dig med bedömningsmatrisen på Assurance of Learning-sidan.