| 08.05.2020

New project on CSR and Human Rights at Hanken

SIHTI, commissioned by the Prime Minister’s Office, is a project assessing the status of the human rights performance of Finnish companies.

The purpose of SIHTI is to obtain a comprehensive and in-depth overview of how Finnish companies are fulfilling their human rights responsibility, i.e. how they have implemented the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

SIHTI is implemented by Hanken School of Economic’s and the University of Helsinki’s joint research and development institute Centre for Corporate Responsibility, the Human Rights Centre, FIANT Consulting Oy and 3bility Consulting.

SIHTI-website will be published by mid-May, so stay tuned for more!

 

SIHTI on suomalaisyritysten ihmisoikeusvastuun toteutumista arvioiva, Valtioneuvoston kanslian tutkimus- ja selvitystoiminnan alainen hanke, joka käynnistyy toukokuussa. Hankkeen tarkoituksena on saada kattava ja syvällinen kokonaiskuva siitä, miten suomalaisyritykset ovat toimeenpanneet YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet.

Hankkeen toteuttavat Hanken Svenska handelhögskolanin ja Helsingin yliopiston yhteinen tutkimus- ja kehitysinstituutti Centre for Corporate Responsibility, Ihmisoikeuskeskus, FIANT Consulting Oy ja 3bility Consulting.

Hankkeen verkkosivut julkaistaan toukokuun puoliväliin mennessä, pysy siis kuulolla!