Uppdatering av skrivarnas drivrutiner

Uppdatering av skrivarnas drivrutiner

Datacentralen har gjort några förändringar i Follow-You-köns drivrutiner. Om du startar om din dator så borde de rätta inställningarna för skrivaren automatiskt installeras i den.

Mera information:

Robert Krogars
help@hanken.fi