| 17.10.2016

Samarbetet mellan de handelsvetenskapliga universiteten och Harvard intensifieras

Finlänska forskare har nu via SCANCOR-nätverket möjlighet att åka till Harvard för att samarbeta med amerikanska toppforskare.

"Samarbete med Stanford har gjorts redan i ett tjugotal år och nu kommer Harvard med. Det här är mycket betydande för finländska forskare inom handelsvetenskaper och produktionsekonomi”, beskriver professor Eero Vaara från Aalto-universitetets handelshögskola.Finländska universitet inom det ekonomiska utbildningsområdet samarbetar med amerikanska toppuniversitet via det nordiska nätverket Scandinavian Consortium for Organizational Research (SCANCOR).Nätverket har sedan 1989 haft lokaler på Stanforduniversitetets campus. Nu utvidgas verksamheten till Harvarduniversitetet, när nätverket onsdagen den 19 oktober öppnar lokaler på Harvarduniversitetets campus.Närverket möjliggör forskarbesök, finansierar postdoc-forskare, ordnar workshopar och seminarier. Det förmedlar också andra samarbetsmöjligheter mellan nordiska universitet samt Harvard och Stanford. Från Finland deltar Aalto-universitetet, Villmanstrands tekniska universitet, Hanken samt Åbo universitet. Utöver Finland deltar högskolor från Sverige, Danmark och Norge i nätverket."Forskarbesöken via SCANCOR-nätverket erbjuder en unik möjlighet att arbeta och bygga upp ett forskningssamarbete vid amerikanska toppuniversitet. Under de senaste fem åren har tio personer deltagit i forskarutbytet”, säger professor Kirsimarja Blomqvist från Villmanstrands tekniska universitet.Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse har beviljat understöd för SCANCORs Harvard-samarbete för en treårsperiod. ”Stiftelsens stöd möjliggör ett långsiktigt samarbete mellan våra forskare och forskare vid världens toppuniversitet”, säger professor Sören Kock från Hanken.Även Suomen Liikesivistysrahasto understöder SCANCORs verksamhet.Mer information: Professor Eero Vaara, Finlands representant i SCANCOR-nätverkets styrelse
tfn 050 3059 359
eero.vaara@aalto.fi
Aalto-universitetets handelshögskolahttp://www.scancor.org/about-scancor/