| 05.07.2017

Renoveringar och fönstertvätt på Hanken i Helsingfors

Under juli månad är huvudingången ur bruk och fönsterbrädena bör tömmas för fönstertvättarna.

Hankens huvudingång i Helsingfors genomgår en grundlig reparation under juli månad. Bland annat kommer dörrautomatik att installeras för att förbättra tillgängligheten. Under den här perioden kan huvudingången inte användas, utan tillträde till Hanken sker via Runebergsgatan dörr, till trapphuset.

Under sommaren kommer också Hankens offentliga toaletter att förnyas. Man kommer att installera akustikskivor i taket, väggarna målas och en del inredning förnyas. Arbetet beräknas vara klart senast 31.7.

Fönstertvätten har kommit igång på olika håll i Hankens utrymmen. Vi vill påminna om att personalen ska se till att fönsterbrädena i arbetsrummen är fria från föremål. Är man på semester under tiden för fönstertvätten är det alltså skäl att flytta undan sina föremål från fönsterbrädena innan man inleder sin semester. Fönstertvätten utförs av Kiinteistö- ja pitohuolto Olli Kähkönen.Mer information ges av fastighetschef Kuno Öhrman (kuno.ohrman@hanken.fi)