| 09.08.2017

Rapportering av internationella lärar- och forskarbesök

Vi vill påminna om att den undervisande och forskande personalens internationella besök till och från Hanken ska rapporteras via Haris.

Institutionerna kommer igen år 2019 att få finansiering för besöken då utlandsvistelserna kommer att återinföras som en komponent i fördelningen av driftsmedel. Besöken under åren 2015-2017 kommer att ligga som grund för fördelningen av medel. Vi rekommenderar att rapportera besöken under våren 2017 redan nu.

Rapportering av vistelser är viktigt oberoende av vistelsens längd. Också UKM samlar fortfarande in data och besöken är av stor vikt i samband med ackrediteringarna. Besöken visar på internationell aktivitet.Mera information och instruktioner hittar du här.