| 26.05.2017

Ny ordförande för universitetskollegiet

Universitetskollegiet valde professor Eva Liljeblom till ordförande på sitt möte 24.5.2017 då tidigare ordföranden Niklas Bruun avgår i pension.

Mandatperioden sträcker sig ända fram till 31.12.2018. Universitetskollegiets medlemmar representerar de olika personalgrupperna inom högskolan samt studenterna. Till kollegiets uppgifter hör bland annat att utse de externa styrelsemedlemmarna, högskolans revisorer samt Akademiska rådet.