| 19.10.2021

Ny bok om om immaterialrätt och arbetsrätt

Emeritus professor Niklas Bruun har redigerat en ny bok som utreder arbetsgivares respektive arbetstagares rätt till prestationer som åtnjuter immaterialrättsskydd som till exempel patentskyddade uppfinningar, upphovsrättsligt skyddade verk eller nyskapade mönster.

I den här forskningsinriktade boken, som ingår i serien ”Research Handbooks” (Edward Elgars), undersöks utvecklingen av arbetstagares immaterialrättigheter i ett komparativt perspektiv, med beaktande av teoretiska utgångspunkter inom såväl arbets- som immaterialrätten.

Boken, som redigerats av professor emeritus Niklas Bruun i samarbete med Marja-Leena Mansala (tidigare generalsekreterare vid IPR University Center), granskar centrala begrepp som beskriver olika former av skapande inom anställningsförhållanden såsom individuella -, kollektiva - och företagsuppfinningar och verk. Nya utvecklingslinjer, som gäller företagshemligheter, konkurrensklausuler och rättigheter då affärsverksamhet och nyskapande sker i ett gränsöverskridande sammanhang, behandlas också.

Boken innehåller inte endast bidrag från redaktörerna utan också från ledande experter från hela världen. Professor Nari Lee, Hanken har bidragit med en artikel  om rättviseuppfattningar och arbetstagaruppfinningar i Korea och Japan.

Boken lanseras 22.10 kl.14 i Hankens festsal på Arkadiagatan 22, Helsingfors.