| 11.08.2017

Letterstedtska föreningen utlyser anslag till ansökan

Letterstedtska föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden. Deadline för anslagsansökningar är 15.9.2017.

Anslag utdelas bl.a. till anordnande av nordiska konferenser, forskarbesök, exkursioner eller publicering av skrifter av gemensamt nordiskt intresse.Höstens ansökningar ska sändas in senast 15.9.2017. Ansökan om anslag sänds skriftligen till Letterstedtska föreningens finländska avdelning, c/o Mari Herranen, Riksdagen, 00102 HelsingforsMera information och instruktioner för ansökan hittar du här:

Instruktioner för ansökan_Letterstedtska.pdfLetterstedtska föreningens webbsida