Hankens styrkeområden

Hankens styrkeområden för perioden 2019-2023

Hanken skapar banbrytande kunskap och utbildar ansvarsfulla experter som kan verka i den globala ekonomin och i ett föränderligt samhälle genom forskningsaktiviteter som karaktäriseras av akademisk excellens och ekonomisk relevans.

Särskilt forskningen inom Hankens styrkeområden ska vara banbrytande på internationell nivå.  Ett strategiskt beslut om styrkeområdena fattas med fem års mellanrum, utifrån en extern evaluering av en internationell expertpanel. 

Den senaste evalueringen (Evaluation of Research, EoR) utfördes av en internationell expertpanel 2018. EoR-rapporten resulterade i följande definierade styrkeområden för Hanken:

Styrkeområden 2019–2023

forskning