| 08.12.2017

Hankens julkort – så här skickar du dina julhälsningar

Nu finns årets elektroniska julkort tillgängligt. Ladda ner det på din egen dator och skicka det som bilaga i dina julhälsningar.

Julkortet är gjort på tre språk och det är tänkt att man i sitt e-postutskick, till en eller flera personer, sätter med julkortet som bilaga, tillsammans med en egen hälsning om så önskas.På detta sätt väljer man själv om man vill göra ett större, mer allmänt, utskick till flera mottagare samtidigt – eller skicka en personlig hälsning till en mottagare åt gången.Istället för att bekosta fysiska julkort har Hanken i år valt att stöda Baltic Sea Action Group i deras arbete för Östersjön.Vid frågor, vänligen kontakta informatör Marlene Günsberg (marlene.gunsberg@hanken.fi 040-35 21 212). 

Julhälsning 2017.jpg

Julhälsning 2017.png