| 14.09.2017

Hankenprofessorer valda till hedersuppdrag

Professorn i immaterialrätt, Nari Lee, har valts in i styrelsen för European Policy for Intellectual Property (EPIP).

EPIP  är en ledande europeisk plattform för analys och diskussion i frågor kring immaterialrätt. Lees mandattid sträcker sig över tre år (2017-2020).Tidigare i år valdes prorektor och professorn i redovisning Minna Martikainen till ordförande för Multinational Finance Society (MFS) under den årliga konferensen. Mandattiden är ett år och gäller för perioden 2017-2018.Professorn i redovisning Pontus Troberg har blivit invald i Norges Handelshøyskoles (NHH) styrelse. Troberg är invald som en av tre externa representanter i NHH:s styrelse och har en mandatperiod på fyra år. De externa representanterna utses av Kunnskapsdepartementet i Norge.

Tags