| 02.07.2021

Hanken behöver en ny flygel

Flygeln i foajén
Hanken i Helsingfors har haft en flygel i flitig användning i ca 50 år. Instrumentet används under festligheter och står till vardags i foajén där musikaliska studenter får spela på det. Nu har dock vårt instrument nått vägs ände.

Vill du donera eller sälja förmånligt en bra flygel till Hanken? Instrumentet måste vara tillräckligt bra för att goda musiker ska kunna spela på instrumentet på våra akademiska högtider. Vi söker alltså ett instrument som inte behöver vara nytt men nog musikaliskt dugligt.

Sänd dina tips eller förslag till rektors assistent Camilla Segercrantz camilla.segercrantz@hanken.fi.