| 25.09.2017

Genomgång på innergården förbjuden 26.9-2.10

Takfönstren byts ovanför biblioteket vilket föranleder begränsningar i tillgängligheten i huvudbyggnaden på Hanken i Helsingfors.

Under tiden 26.9.- 2.10.2017 är parkering och genomgång på innergården förbjuden. Det här gäller även cyklar, vilket betyder att Hankencyklarna tas ur bruk under samma tid.Mera information:Kuno Öhrman, kuno.ohrman@hanken.fi