| 24.06.2020

Främjande av jämlikhet, antirasism och lika möjligheter för alla

protest
Miljoner människor världen över höjer sina röster för att uppmärksamma frågor gällande ojämlikhet, diskriminering och ojämlik rättvisa, skriver Kamilla Sultanova i ett blogginlägg i Hankens Research-blogg.

I undersökningar och rapporter konstateras det att det även i Finland förekommer diskriminering både i arbetslivet och i samhället. Högutbildade personer med omfattande internationell arbetserfarenhet har svårt att komma på anställningsintervjuer och bli anställda.Minoriteter som funnits i Finland i flera generationer får lättare jobb genom att byta sitt namn till ett typiskt finskt.

Även inom finländska utbildningsinstitutioner finns det utrymmeför förbättring när det kommer till jämställdhet och mångfald.

Det är ett faktum att internationella högskolestudenter möter hinder på arbetsmarknaden. Hanken International Talent ™ (HIT), som lanserades 2017, är ett talanginitiativ som gör det lättare för företag att utnyttja internationella talanger med kunnande inom finansiell ekonomi, nationalekonomi, redovisning och handelsrätt, företagsledning och marknadsföring. Bland annat företag som Fazer, KPMG och Wärtsilä har anställt talanger via HIT. En internationell studentundersökning har visat att det finns ett behov av initiativ som HIT för att navigera i det finska samhället och på arbetsmarknaden.

För att läsa hela blogginlägget (på engelska), klicka här!

Kamilla Sultanova

Kamilla Sultanova är projektledare för Hanken HIT-initiativet. Hon är en prisbelönt samhällsdebattör som blev inbjuden att delta på Barack Obamas toppmöte förra året i Berlin för att diskutera framtidsutsikterna för inkluderande ledarskap och medborgarengagemang.

Foto: Jori Grönroos