| 20.09.2021

Dokumentmallen för magisteravhandlingar

Dokumentmallen för magister- och kandidatavhandlingar är inte längre tillgängliga på webben för studenter och har blivit ersatta av formateringsguiden!

Eftersom detta är övergångsåret från mallarna till guiden så erbjuder biblioteket ännu mallen för magisterstudenter som frågar efter den i biblioteket@hanken.fi

Om ni skall börja med magistern i höst eller på våren så lönar det sig att fråga efter mallen i god tid eftersom efter 2021 så ger vi inte längre ut den åt studenter. Så om ni börjar att skriva först på våren 2022 eller senare så lönar det sig att fråga redan nu!

För kandidatstudenter så är det formateringsguiden som gäller och om kandidater känner sig osäkra med formateringen så erbjuder vi hjälp på: biblioteket@hanken.fi