| 17.06.2021

Doktorsavhandling: Förebyggandet av matsvinn kräver nya och bättre distributionskanaler

Ny forskning visar att mera öppenhet behövs kring var och hur mycket överskottslivsmedel som uppstår hos företag inom livsmedelsbranschen för att de ska kunna tas bättre tillvara.

Caroline Sundgren har i sin doktorsavhandling ”Supply chain structures promoting development of sustainable supply chains: the case of surplus food recovery” försökt förstå hur man kunde främja hållbar utveckling genom att studera matsvinnet. Matsvinn kan vara både ätbar och icke-ätbar mat, såsom bioavfall, medan överskottslivsmedel är ätbar mat.

Enligt Sundgren finns det stora skillnader mellan hur företag handskas med överskottslivsmedlen. Vissa företag talar inte så gärna om sitt matsvinn, medan andra har mera kunskap, till exempel om FN:s mål att halvera matsvinnet fram till 2030, och jobbar aktivt med att minska sitt matsvinn.

-Matsvinnshierarkin, som består av nivåerna förebygga matsvinn och förluster, redistributera överskottslivmedel, användning som djurfoder, produktion av biogas, kompostera och bränna för energiutvinning, kunde tillämpas ännu bättre. För tillfället kan det hända att överskottslivsmedel som egentligen kunde ätas, istället omvandlas till biogas, säger Sundgren.

Överskottslivsmedel uppkommer ofta sporadiskt och oplanerat, vilket gör det svårare att planera eftersom man inte vet mängden och typ av produkt på förhand. Det är viktigt att det finns alternativa försäljningskanaler och välgörenhetsorganisationer som kan hjälpa till med att redistribuera överskottslivsmedel, och speciellt färska produkter behöver snabbt nå nya konsumenter.

–De alternativa försäljningskanalerna drivs av nya aktörer som kan presentera en intressant lösning för företagen för vilka överloppslivsmedlen annars är en kostnad. Mina resultat visar att en centraliserad distributionskedja fungerar bra för livsmedel med längre hållbarhet, medan en decentraliserad kedja vore mera önskvärd för färska produkter och här finns utrymme för förbättring. I de alternativa försäljningskanalerna är produktutbudet mindre men konsumenterna är ofta intresserade av ett billigt pris och/eller är miljömedvetna, påpekar Sundgren.

Gällande donationer till välgörenhetsorganisationer, finns det i nuläget dock en viss skepsis hos företagen mot välgörenhetsorganisationernas arbete och donationerna av överskottslivsmedel sker på företagens villkor.

-Samtidigt som företag i första hand borde jobba med att förebygga uppkomsten av matsvinn och överskottslivsmedel, så kunde de även bli bättre på att ta vara på, och fördjupa samarbetet med, aktörer utanför den sedvanliga distributionskedjan för att främja cirkularitet, säger Sundgren.

Du kan läsa hela avhandlingen här.
 

Disputationen hålls via videokonferens.
Videokonferensen nås via Teams här.

Länken aktiveras 21.6 kl.12

Caroline Sundgren disputerar måndagen den 21.6.2021 kl. 12 med avhandligen ”Supply chain structures promoting development of sustainable supply chains: the case of surplus food recovery”. Ämnet är logistik och samhällsansvar.
Opponent: Jakob Rehme, Linköping Universitet
Kustos: David Grant, Hanken Svenska handelshögskolan