| 18.10.2022

Blogg: Vilka effekter har produktrecensioner på Youtube över vårt köpbeslut och hur kan de påverka företag?

Blogg: Vilka effekter har produktrecensioner på Youtube över vårt köpbeslut och hur kan de påverka företag?
På CERS-bloggen ger doktoranden Valeria Penttinen oss ett nytt sätt att se på videorecensioner.

”Det finns flera praktiska implikationer som vi presenterar i vår artikel. Vilken den viktigaste följden enligt oss är att företag blir medvetna om hur betydelsefulla videorecensioner kan vara för att påverka konsumenternas köpbeslut.”

På CERS-bloggen ger doktoranden Valeria Penttinen oss ett nytt sätt att se på videorecensioner, läs hela inlägget (på engelska) här: