| 24.11.2021

Biblioteket öppet kl. 9-16

Hankens bibliotek i Helsingfors stänger kl.16.

Den förändrade corona-situtationen i huvudstadsregionen påverkar bibliotekets öppettider. Fr.o.m. 25.11 stänger biblioteket alla dagar kl.16. Frågor kan skickas till biblioteket@hanken.fi.