| 15.09.2017

Bengt Holmström besökte samnordisk kurs

Nordic Corporate Governance är en unik kurs i nordisk bolagsstyrning där fyra utvalda studerande från fyra nordiska länder deltar. Workshopar hålls i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Stockholm.

Varje workshop handlar om ett landsspecifikt case och kräver en analys på vilket sätt den nordiska bolagsstyrningmodellen är relevant för caset. Den 8.9 var det

Nordic Corporate Governance.jpg

dags för workshop i Helsingfors och dit var även Nobelpristagaren Bengt Holmström inbjuden att närvara som sakkunnig i den finska caset som gällde Nokia.Kursdeltagarna kommer från Hanken, CBS i Danmark, BI i Norge och Stockholms universitet i Sverige. All projektkommunikation samt en on-line tent, sköts med projektkommunikationsprogrammet Slack.Mera information:Tom Berglund, professor
tom.berglund@hanken.fi