Hanken Svenska handelshögskolan är en ledande högskola med 110 års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi. Hanken har tre internationella ackrediteringar, vilket endast 1 procent av världens handelshögskolor har uppnått. Vi är också stolta över att erbjuda en av de mest internationella utbildningarna i landet.

A group of students and teachers at Hanken

Sök nu till Hankens magisterprogram!

Ansökningstiden till Hankens engelskspråkiga magisterprogram är öppen 1.11.2019–15.01.2020. Utöver studierna skapar du dig nätverk i en dynamisk, mångkulturell och öppen miljö och får en internationellt erkänd examen som främjar din karriär.

Hanken undertecknar klimatfördrag

Genom att underteckna fördraget, SDG Accord, förbinder sig Hanken till att bli koldioxidneutralt senast år 2030 och att fördela mera resurser till handlingsinriktad forskning kring klimatförändring och kompetensskapande.
Shining light bulb with symbols related to development

Nyheter

Blocks with the SDG goals
|
20.11.2019
Hanken undertecknade 8.11.2019 ett klimatfördrag, SDG Accord, som är universitetssektorns hållbarhetsinitiativ och ett svar på de globala klimatmålsättningarna.
Logon för Liikesivistysrahasto 100 år.
|
19.11.2019
Ett forskningsprojekt vid Hanken har fått 200 000 euro finansiering från Liikesivistysrahasto. I projektet ingår åtta forskare som alla är Hankenaffilierade.
Omslaget till Hankentidningen. Bilden är en silhuett av en kvinna med doktorshatt.
|
18.11.2019
I nyaste numret av tidningen Hanken får du läsa om hur mindfulness hjälper till bättre stresshantering på arbetsplatsen. Läs också om hur alumner kan använda sig av Hanken Business Lab.
IAU:s projekt Aiming higher
|
18.11.2019
Hanken Svenska handelshögskolan har blivit utvald som ett av de 21 universitet globalt och enda nordiska universitetet, som deltar i serien Aiming Higher som görs av BBC StoryWorks.