Svenska handelshögskolan är en ledande högskola med 110 års erfarenhet av forskning och utbildning inom ekonomi. Hanken har de tre mest ansedda internationella ackrediteringarna EQUIS, AACSB och AMBA, vilket endast en procent av världens handelshögskolor har uppnått. Vi är också stolta över att erbjuda en av de mest internationella utbildningarna i landet.

Nyheter
Hanken flaggor
|
23.06.2022
Den svenska stiftelsen Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse donerar 10 miljoner kronor till Hanken. En femtedel av donationen räknas in i kampanjen Räkna med Hanken och ingår därmed i den statliga matchningen.
Ingmar Björkman får rektorskejdan
|
22.06.2022
Svenska handelshögskolans avgående rektor Karen Spens gav på onsdagen den 22.6.2022 över uppdraget som rektor till professor Ingmar Björkman vid en högtidlig ceremoni.
Hankens flaggor
|
21.06.2022
Rektor Karen Spens avslutar sitt uppdrag som rektor vid Hanken 31.7.2022 då hon övergår till att vara rektor för handelshögskolan BI i Oslo. Därmed avslutas också prorektorernas mandatperiod den 31.7.2022.
flaggorna.jpg
|
14.06.2022
OP Gruppen har fattat beslutet att donera 120 000 euro till Hanken. Donationen är riktad till Hankens pågående medelinsamlingskampanj Räkna med Hanken.