| 25.11.2016

Nytt forskningsinstitut inom gender, diversitet och jämställdhet

Den 25 november är det dags för GODESS institutet att påbörja sin verksamhet. GODESS står för Gender, Organisation, Diversity, Equality and Social Sustainability in Transnational Times.

Institutets mål är att stärka och kombinera olika forskningsområden inom hållbarhet och gender både nationellt och internationellt, tillsammans med två partneruniversitet: Jyväskylä universitet och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Dessutom medverkar Monash University i Melbourne och St Mary’s University i Halifax.

- Samhället genomsyras idag av en mängd slitningar: immigration kontra motståndsrörelser mot asylsökande, ökad jämställdhet kontra motståndsrörelser mot lika rättigheter. Då behövs det en plattform för forskning som fokuserar på likställdhet, mångfald och hållbarhet, understryker universitetslektor Pia Polsa.

Grundandet av det här institutet kan ses som unikt i ett läge då de flesta universitet är tvungna att dra ner på dylik verksamhet. Unikt i sammanhanget är också att kombinera affärslivssynvinkeln med både hållbarhet och gender.

-Vi lever för närvarande i en värld där jämställdhet ställs på undantag medan främlingsfientlighet, nationalism och rasism är på frammarsch. I ett sådant läge är det viktigt att forskningen tar sitt ansvar att behandla sådana frågor på ett mångsidigt och ansvarsfullt sätt. Det är därför mycket glädjande att olika institutioner inom Hanken har valt att samarbeta internationellt inom en ny organisatorisk ram. GODESS är ett gott initiativ och det är värt allt understöd, säger professor Niklas Bruun.

GODESS institutet erbjuder en plattform för att bygga på existerande forskning och utvecklingsarbete men också en möjlighet att skapa nytt.

- Mitt eget specialintresse inom GODESS är genusforskning i allmänhet och genus och företagsadministration i synnerhet, konstaterar professor Janne Tienari som kommer att fungera som institutets direktör. Institutet kommer att påbörja nya forskningsprojekt och under våren 2017 ordnas en seminarieserie där både våra egna forskare och forskare från våra partneruniversitet kommer att presentera sina arbeten, fortsätter Tienari.

I framtiden blir det också aktuellt med mera praktiskt orienterade evenemang riktade till Hankens alumner och andra intressenter.

Mera information:
Janne Tienari, direktör för GODESS-institutet
janne.tienari@hanken.fi
 

 

data-embed-button="assets"
data-entity-embed-display="entity_reference:media_thumbnail"
data-entity-embed-display-settings="{"image_style":"crop_thumbnail","image_link":""}"
data-entity-type="media"
data-align="left"
data-entity-uuid="7b59143a-6cb9-40ac-87b2-e268cd6da42d"
>

data-embed-button="assets"
data-entity-embed-display="entity_reference:media_thumbnail"
data-entity-embed-display-settings="{"image_style":"crop_thumbnail","image_link":""}"
data-entity-type="media"
data-align="right"
data-entity-uuid="24915201-6d73-47e1-b481-b39184856719"
>

data-embed-button="assets"
data-entity-embed-display="entity_reference:media_thumbnail"
data-entity-embed-display-settings="{"image_style":"crop_thumbnail","image_link":""}"
data-entity-type="media"
data-align=""
data-entity-uuid="7c568dc4-8b9a-4f67-af40-14361274dd1a"
>

 
data-embed-button="assets"
data-entity-embed-display="entity_reference:media_thumbnail"
data-entity-embed-display-settings="{"image_style":"crop_thumbnail","image_link":""}"
data-entity-type="media"
data-align=""
data-entity-uuid="884ee259-8c4f-433a-875b-9f27e7c7f666"
>

Till vänster: Janne Tienari
I mitten: Jeff Hearn har skrivit två böcker om gender, Men's Stories for a Change och Men of the World
Till höger: Pia Polsa
Ovan: Niklas Bruun