| 07.02.2017

Hanken & SSE Executive Education inleder nytt utbildningsinitiativ

Den 7 februari 2017 inleddes ett nytt flerföretags initiativ i Singapore där affärsverksamhet, akademiskt kunnande och teknologi kombineras på ett helt nytt sätt.

Ledarskapsprogrammet SMASH (Strategies for Market Shaping) inleddes i Singapore med deltagare från flera olika företag bland andra Aktia Bank, Comptel, K. Hartwall, Normet Group, Tamro och Uponor. Programmet kombinerar executive education innehåll, en experimentell digital klinik, benchmarking och ett tillväxt projekt.Den här typen av nya initiativ ger deltagande företagschefer expertis från ledande globala aktörer som IBM, hands-on verktyg för att bidra till att skapa tillväxt och vinst samt drivkraft till förnyade affärsmodeller som skapats av innovation och marknadsdisruption. Programmet baserar sig på många år av internationell akademisk forskning utförd av programdirektörerna professor Kaj Storbacka och docent Suvi Nenonen vid University of Auckland Business School.Programmet kommer att genomföras både virtuellt och genom live moduler på 3 olika kontinenter - Singapore och Silicon Valley med avslutning i Helsingfors den 30 augusti 2017. Det främsta målet för Market Shaping är att aktivt modifiera och bygga nya marknader, kunder och användare runt ens affärsverksamhet samtidigt som man fördomsfritt går över branchgränser.Fenomenet där företag expanderar sin verksamhet till helt nya oförväntade områden utanför där de regelbundet fungerar kan påträffas runt om i världen. Den centrala dimensionen av fenomenet är de möjligheter som digitaliseringen medför. Inom strategi innebär det ett nytt angreppssätt som ifrågasätter det traditionella marknadstänkandet och –planeringen.Ur en Market Shaping synvinkel är det viktigare att skapa framtiden i nuet istället för att försöka göra prognoser och förutse den. För att hitta en betydande tillväxt, är nyckeln att expandera ekosystem och sudda ut ramarna för olika näringsgrenar.-Med detta initiativ strävar vi efter att skapa ett helt nytt koncept både inom executive education och inom strategiskt tänkande överlag, säger Sari Salojärvi, VD för Hanken & SSE Executive Education. Vi vill hjälpa företag att tänka stort och att modigt vidta åtgärder, fortsätter Sari Salojärvi.

Mer information:

Sari Salojärvi
VD, docent
Hanken & SSE Executive Education
Sari.Salojarvi@hankensse.fi
+358 41 466 6064