| 12.05.2017

Förändring i webbsidans URL-adresser

På tisdag 17.5 kommer det att ske en förändring i URL-adresserna på hanken.fi. Detta innebär att en del länkar kommer att sluta fungera.

Ifall du har material som länkar till en sida på hanken.fi bör du granska att länken fortfarande fungerar efter 17.5.Tidigare har URL-adressen bildats av sidornas rubriker (texten överst på varje undersida). Efter förändringen kommer adresserna istället att bildas av menyrubriker. I många fall överensstämmer dessa två rubriker, men vissa sidor där menyrubriken t.ex. förkortats kommer att beröras av förändringen.Denna förändring görs för att uppnå en mer enhetlig struktur för hur adresser konstrueras på webbsidan.Använd permanenta länkarFör att få en permanent länk till en undersida på hanken.fi kan du använda dig av så kallad node-länk. En node-länk fås lättast genom att högerklicka på print-ikonen överst på sidan och kopiera länken, varefter du byter ut "/print/" delen av länken med "/node/". En node-länk fungerar alltid, även om sidan flyttas till ett annat ställe på webben.Ex.
Sida https://www.hanken.fi/en/studies/apply/masters
Print-länk https://www.hanken.fi/en/print/305
Node-länk https://www.hanken.fi/en/node/305