Versionsuppdateringar

Sisu uppdateras kontinuerligt. Vid varje versionsuppdatering kommer det förbättringar eller nya funktioner. På denna sida informeras det om de mest centrala nya funktionerna för varje version som installeras.

Sisu 2.11, installerades 20.3.2023

Sisu 2.10, installerades 12.12.2022

Sisu 2.9, installerades 3.10.2022

Sisu 2.8, installerades 13.6.2022

Sisu 2.7, installerades 2.5.2022

***************

Sisu 2.11, installerades 20.3.2023

Allmänt
 • Mycket arbete i bakgrunden för att utveckla funktionaliteten för Öppna universitetet samt korsstudier.
Studerande
 • Studerande kan få ansökan om ersättning, inkludering, samt personlig prestation tillbaka för komplettering, i stället för att vara tvungen att göra en ny ansökan om något saknas.
 • Vyn som visar hur mycket studietid som finns kvar har uppdaterats, och visar informationen i text i stället för bilder.
Lärare
 • Vid den studerandes uppgifter på studiemomentet kommer en länk till studerandes prestationer.
 • Vid sökningen av studiemoment kommer det pågående läsåret att finnas som ett förvalt filter (via "Administration"-rollen).
 • Ersättningsansökningar kan nu returneras till studerande för komplettering om någon information saknas.
 • CSV-filen som kan laddas ned från studiemoment får förbättringar.
Personal
 • Vid den studerandes uppgifter på studiemomentet kommer en länk till studerandes prestationer.
 • Vid sökningen av studiemoment kommer det pågående läsåret att finnas som ett förvalt filter.
 • Ersättnings, inkluderings- och personlig prestation -ansökningar kan nu returneras till studerande för komplettering om någon information saknas.
 • Man kan tillsätta andra handläggare än sig själv på ansökningar.

Sisu 2.10, installerades 12.12.2022

Innehållet uppdateras senare

Sisu 2.9, installerades 3.10.2022

Allmänt
 • Mycket arbete i bakgrunden för att utveckla funktionaliteten för Öppna universitetet.
Studerande
 • Förbättringar gällande tillgängligheten i sökningen av studieavsnitt.
Personal
 • Personliga prestationer kan registreras utan studerandes ansökan i Sisu (i specialfall).
 • Möjlighet att markera läsårsavgiften som betald i samband med registrering av stipendium. 

Sisu 2.8, installerades 13.6.2022

Allmänt
 • Meddelande om automatisk utloggning om Sisu inte använts på två timmar. Tidsbegränsningen nollas om man klickar på "Fortsätt"-knappen.
 • Förbättringar gällande tillgängligheten, bl.a. kontraster, namn på menyer i webbadressen, uppdatering av ikoner.
Studerande
 • Små förbättringar i information i studiekalendern.
Lärare
 • Ifall man försöker registrera en prestation i framtiden på ett studiemoment visas en varning.
Personal
 • Ansökan om godkännande för avvikande innehåll kan göras för den studerandes del.
 • Inkluderade prestationer kan registreras utan studerandes ansökan i Sisu (i specialfall).
 • Ifall man försöker registrera en prestation i framtiden på ett studiemoment visas en varning.

Sisu 2.7, installerades 2.5.2022

Allmänt
 • Felmeddelanden visas som en banner i stället för ett popup-meddelande. Sidan uppdateras inte längre automatiskt vid ett felmeddelande.
 • Länkar öppnas i nya flikar.
Studerande
 • På Sök-sidan förflyttas fältet där universitetet väljs, och sökningen av kurser kräver att man klickar på Sök eller på Enter på tangentbordet, dessa uppdateringar är ett led i att förbättra tillgängligheten.
Lärare
 • Tillgodoräkningsansökan får en direkt länk till den studerandes uppgifter
 • Det förvalda datumet för bedömningen av studiemoment är studiemomentets sista datum
Personal
 • Tillgodoräkningsansökan får en direkt länk till den studerandes uppgifter
 • Namnet på studerandes studieplan kan redigeras
 • Ersättningar kan registreras utan studerandes ansökan i Sisu (i specialfall)
 • Vid sökning av studerande med studienummer krävs ett fullständigt studienummer
Tags