Studiekalendern & anmälan till undervisning

Instruktioner för studiekalendern och anmälan till undervisning i Sisu.

Du måste alltid lägga till studieavsnittet i din studieplan före du anmäler dig, annars kommer din anmälan kommer inte att godkännas.

Hanken övergår till att använda Sisus anmälan så som den är byggd att användas i augusti 2022, detta ger mera flexibilitet och färre tekniska fel. I den nya anmälan spelar snabbheten ingen roll. Du har alltså lika stor chans att väljas till undervisningen om du anmäler dig samma dag som anmälan stänger eller när anmälan öppnar. De förberedande stegen i studieplanen gäller fortfarande.

Förberedelser i studieplanen

För att kunna anmäla dig till undervisningen måste du ha studieavsnittet i fråga valt i din studieplan. Se instruktioner för studieplanen här ifall du ännu inte skapat en studieplan i Sisu.

Börja med att öppna studieplanen i Sisu, och klicka på koden för studieavsnittet du vill anmäla dig till.

Gå sen till fliken Prestationssätt. Se till att du har prestationssättet valt genom att kolla att det står Valt med grönt. Om inte, klicka på knappen där det står "Välj det här sättet". Efter det ska du klicka på den blåa knappen "Välj" till höger på samma rad som undervisningen du vill välja. Observera att du inte ännu är anmäld till undervisningen, det sker i nästa steg.

Om det inte finns en blå länk under Undervisning betyder det att det inte erbjuds undervisning för studieavsnittet under kommande läsår.

Dessa förberedande steg kan du i fortsättningen göra när som helst när det finns undervisning för studieavsnitten i Sisu. Du kan alltså gå in och välja prestationssätt och välja undervisningen innan anmälan öppnar.

Övrig viktig information gällande anmälan till undervisning

Det är bra att vänja sig vid att kolla bl.a. undervisningens målgrupper innan du anmäler dig. Du hittar informationen genom att klicka på den blåa länken med undervisningens datum i studieavsnittets infofönster på fliken Prestationssätt. Länken tar dig längre ner i popup-fönstret.

Länk till undervisning

Där hittar du information om undervisningsspråket, arbetsmetoderna och den ansvariga läraren. 

Grundinformation

Anmälningstiden samt grundkraven för att bli vald till undervisningen finns under fliken Anmälan. Undervisningen i exemplet är öppen endast för kandidat- och magisterstuderande i Helsingfors.

Anmälan-fliken

Till höger i studiekalendern finns en svart sidomeny med tre flikar:

 • Under fliken Undervisningen ej vald finns en lista på alla de studieavsnitt för vilka du ännu inte har valt undervisning, tentamen eller motsvarande.
 • Fliken Anmälning visar undervisning och tentamina du redan har valt.
 • Under fliken Avslutade och avbrutna ser du undervisning som har avslutats eller prestationer som du har avbrutit. Du kan inte anmäla dig på nytt till avbrutna prestationer.
 • Filtren under flikarna hjälper dig hitta dina anmälningar och exempelvis se om du gjort din anmälan till all undervisning som du valt i studieplanen, eller ännu måste anmäla dig.

För att göra din anmälan ska du klicka på Anmälning ifall den fliken inte redan är aktiverad, och se till att filtret Väntar på anmälan är aktiverat. Om du kommer till studiekalendern direkt från länken "Fortsätt till anmälan" i studieplanen kommer du att tas direkt till rätt anmälan.

Studiekalender-sidan innehåller också en kalender. Hankens undervisningstider kommer i framtiden finnas här, men tillsvidare ser du undervisningstiderna i Schema: schema.peppi.hanken.fi 

Anmälan från och med augusti 2022

Hanken övergår till att använda Sisus anmälan så som den är byggd att användas, detta ger mera flexibilitet och färre tekniska fel. I den nya anmälan spelar snabbheten ingen roll. Du har alltså lika stor chans att väljas till undervisningen om du anmäler dig samma dag som anmälan stänger eller när anmälan öppnar. De förberedande stegen ovan gäller fortfarande.

Instruktioner för anmälan

Var kontrollerar jag statusen för min anmälan?

Uppdatering av anmälan

Hur vet jag om jag har blivit vald till undervisningen?

Instruktioner för anmälan

Observera att du måste ha gjort förberedelserna i studieplanen, beskrivna ovan för att kunna anmäla dig.

Du gör själva anmälan på sidan Studiekalender. Om anmälan är öppen när du gör de förberedande stegen ovan, kan du följa den direkta länken Sisu erbjuder dig. Annars kan du klicka på Studiekalender i huvudmenyn för att komma till studiekalendern.

Studiekalender sisu

I studiekalendern, klicka på Anmälning ifall den fliken inte redan är aktiverad, och se till att filtret Väntar på anmälan är aktiverat. Om du kommer till studiekalendern direkt från länken "Fortsätt till anmälan" i studieplanen kommer du att tas direkt till rätt anmälan.

Anmälning rätt filter

Skrolla sedan ner till undervisningen du vill anmäla dig till. Du ser namnet och datumen för undervisningen överst, samt information om anmälningstiden. Anmäl dig genom att klicka på den blåa knappen "Anmäl dig".

Anmälan exempel

Ifall undervisningen du anmäler dig till har flera undervisningsgrupper ska du välja lämpliga grupper för dig innan du klickar på "Anmäl dig". Ifall undervisningen inte har flera grupper kan du hoppa till följande steg i instruktionerna här.

 1. Välj minst en undervisningsgrupp som "Min primära önskan". Sisu kommer att i första hand försöka placera dig i den gruppen.
 2. Välj andra undervisningsgrupper som passar din tidtabell som "Passar mig" och lämna de grupper du absolut inte kan delta i som "Passar mig inte". Ju flera du väljer som "Passar mig", desto större sannolikhet har du att komma med på undervisningen. Om du endast väljer din primära önskan och den gruppen blir full, kommer du inte att väljas till undervisningen.
 3. Du kan också välja fulla grupper om de inte har en låsikon. Snabbheten spelar ingen roll.
 4. Klicka till slut på "Anmäl dig". Ifall du inte har valt tillräckligt med grupper kommer knappen inte vara aktiv.
  Anmälan grupper

Du kan bekräfta din anmälan i detta popupfönster direkt förutsatt att det inte kräver att du svarar på tilläggsfrågor. Vid studierätt kan du välja vilken studierätt du anmäler dig med om du har flera studierätter. Välj den studierätten vars studieplan du placerat studieavsnittet i.

Om studieavsnittet inte ännu finns i din primära studieplan kommer Sisu meddela om det i detta skede. Gå tillbaka till din studieplan och lägg till studieavsnittet, kom sedan tillbaka och slutför anmälan till undervisningen.

Studieavsnittet finns inte i planen

När du anmält dig kommer Sisu att preliminärt berätta om du får en plats på undervisningen eller inte. Observera att informationen är preliminär och kan ändras. Den slutgiltiga bekräftelsen sker efter att anmälningstiden tagit slut.

Var kontrollerar jag statusen för min anmälan?

Under anmälningstiden ser du den aktuella statusen för din anmälan och den preliminära placeringen i grupper i Studiekalendern. Du ser något av följande meddelanden på samma plats i studiekalendern där du ursprungligen anmälde dig:

 • Du har anmält dig. Anmälningarna är inte ännu bekräftade. Om anmälningen stängdes nu skulle du få en plats i undervisningen.
 • Du har anmält dig. Anmälningarna är inte ännu bekräftade. Kraven uppfylls inte och du kan inte bli vald till undervisningen.
 • Du har blivit godkänd till undervisningen.
 • Din anmälan godkändes inte. Du blev inte vald till undervisningen.

”Anmälningarna är inte ännu bekräftade” innebär att anmälningarna inte ännu bekräftats slutgiltigt. Observera att statusen för din anmälan kan ändras ända tills den har bekräftats. Anmälan bekräftas oftast dagen efter att anmälan stängts.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Du ser också information om att du inte uppfyller anmälningskraven och att du inte kan bli vald till undervisningen. Dessutom ser du kriterierna som du inte uppfyller. Om möjligt, korrigera de rapporterade bristerna och anmäl dig på nytt. Se även punkten ”Vad ska jag göra om min anmälan avslås?” längre ner på sidan.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Uppdatering av anmälan

Anmälningen ska uppdateras när du vill ändra gruppval, studierätten som använts vid anmälningen eller dina svar på tilläggsfrågorna. Du kan uppdatera din anmälning så länge anmälningstiden pågår. Uppdateringen sker på samma sätt som den ursprungliga anmälningen, men nu ser du dessutom statusen på din behandlade anmälning.

Anmälan uppdateras på sidan Studiekalender på samma sätt som den ursprungliga anmälan: gör vid behov gruppval och klicka sedan på knappen Uppdatera anmälning.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Välj vid behov studierätt och besvara eventuella tilläggsfrågor i bekräftelsedialogrutan. Bekräfta slutligen anmälningen. Du får ett meddelande upptill på skärmen när anmälningen är uppdaterad. Efter några sekunder får du istället ett meddelande om anmälningens status.

Hur vet jag om jag har blivit vald till undervisningen?

De undervisningsgrupper som du har valts till är märkta med en bock i studiekalendern.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

I vissa fall kan deltagarna väljas till undervisningen i den ordning som de anmält sig. I detta fall får du en bekräftelse av en plats på undervisningen genast efter att du anmält dig: ”Du har blivit godkänd till undervisningen/Du blev inte vald till undervisningen”. Du känner också igen denna typ av anmälan från ikonen vid undervisningsgrupper som visar antalet platser. Antalet cirklar i ikonen och färgen på dem är alltid samma och återspeglar inte antalet platser i undervisningen.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Om du inte fick plats på undervisningen får du ett meddelande efter att anmälningstiden löpt ut: ”din anmälan avslogs, du blev inte vald till undervisningen”.

Om det fortfarande finns plats på undervisningen, kan undervisningen använda sig av efteranmälan. Då kan du anmäla dig till undervisningen på nytt. Studerande som anmäler sig i efterhand väljs i den ordning som de har anmält sig. Det finns inget automatiskt reservplatsförfarande i Sisu.

Om din anmälan däremot avslås genast efter att du har anmält dig uppfyller du antagligen inte förhandskriterierna för undervisningen.
Kontrollera att följande är i ordning innan du anmäler dig på nytt:

 • Kontrollera urvalskriterierna för undervisningen, särskilt förkunskapskraven och målgruppen. Merparten av undervisningen på Hanken är begränsad till specifika målgrupper.
 • Du har anmält dig som närvarande för den tid som undervisningen pågår.
 • Studieavsnittet finns i din primära studie plan och du har valt rätt prestationssätt för det.
 • Om du har flera studierätter ska du kontrollera att du har anmält dig via rätt studieplan och med rätt studierätt.

Obs! Om du borde bli antagen till undervisningen trots att du inte uppfyller urvalskriterierna ska du kontakta den ansvariga läraren i god tid innan anmälan stänger.

Om du vill avanmäla dig från undervisningen ska du gå till studiekalendern i Sisu.

Kontrollera att du är på fliken Anmälning och att dessa filter är aktiverade.

Om informationen om den undervisningen du vill avanmäla dig från är infälld, klicka på pilen till höger för att öppna informationen.

Klicka sen på "Annullera anmälningen".

Klicka på "Bekräfta" i popup-fönstret som öppnas, för att bekräfta att du vill annullera din anmälan.

Till sist kan du klicka på "Ta bort". Det här gör att undervisningen inte längre är vald i din studieplan (det första steget med den blåa Välj-knappen). Om du inte klickar på "Ta bort" kommer du att få en påminnelse om att du inte ännu anmält dig till undervisningen du valt.

Om undervisningen redan börjat kan du avbryta ditt deltagande. Detta görs på samma ställe i studiekalendern. Klicka då på "Avbryt prestationen".

Avbryt prestationen

Sisu kommer då att varna att du inte kan anmäla dig på nytt till denna undervisning. Detta betyder att du inte kan anmäla dig till just den undervisningen du nu avbryter. Du kan ändå anmäla dig till en annan undervisningsgång för samma studieavsnitt. Klicka på "Bekräfta" för att avbryta din prestation.

Avbrytning av prestationen