Fazer stipendium

Fazer stipendium delas ut varannat år till en studerande som påvisat goda studieprestationer samt lyfter fram eller arbetar aktivt med frågor som berör jämställdhet, miljö och hållbar utveckling, transparens eller sociala frågor.

Stipendiet utdelas till en studerande som uppvisar på goda studieprestationer på Hanken och på ett extraordinärt sätt lyfter eller arbetar aktivt för ett eller flera av nedanstående begrepp. Stipendiemottagaren bör även vara en person som besitter goda interaktiva kunskaper och som förknippas med att sprida glädje. Stipendiesumman är 15 000 euro. 

-    jämställdhet
-    hållbar utveckling
-    öppenhet och transparens
-    ansvar och respekt för miljön
-    hälsosam livsstil
-    socialt ansvarsfulla arbetsmetoder
 

Stipendiet kan sökas av en Hanken-studerande på magisternivå med följande kriterier:
-    avlagd kandidatexamen
-    närvaroanmäld
-    max 9 närvaroterminer sedan den integrerade studierätten började
-    max 3 närvaroterminer sedan magisterstudierna inleddes. 

Stipendiet är avsett för stipendiatens fortsatta utbildning, framtida forskning eller företagande, men kan även sträckas till andra ändamålsformer.  Ansökan görs på hösten, 1 – 31 oktober. Ansökan skall inkludera en motivering och påvisa varför den enskilde individen uppfyller kraven för stipendiet. Motiveringen bör även innehålla en beskrivning på användningen av stipendiemedlen. 

Ansökan görs av den person som ansöker om stipendiet, och lämnas in av personen själv. Ansökan skall innehålla:
-    Studieutdrag
-    CV
-    Ansökan med motivering

Studieframgången jämförs mellan de sökande enligt ansökningsterminen. Ansökan skickas till stipendieombud@hanken.fi inom oktobermånad. 

Process:

oktober november december januari februari
ansökan genomgång av ansökningar prestationsgranskning intervjuer och beslut prisutdelning

Stipendiemottagaren utnämns av en kommitté bestående av fyra medlemmar:

-    Christoph Vitzthum, CEO Fazer Group
-    Henrik Ehrnrooth, Ordf. donationsutskottet, Hanken
-    Jaakko Aspara, Prorektor med ansvar för forskning, Hanken
-    Camilla Wardi, Chef för näringslivsrelationer och samverkan, Hanken