| 19.04.2018

Planeringen av doktorspromotionen 2019 framskrider

Rektor har utsett promotor och promotionskommitté samt fastställt datum för
promotionen 2019. Promotionen äger rum fredagen 25 oktober 2019.

Rektor har utsett professor Eva Liljeblom till promotor för doktorspromotionen 2019. Till medlemmar i promotionskommittén har utsetts:Eva Liljeblom, promotor
Karl Felixson
Åke Finne
Petri Mäntysaari
Charlotta Niemistö
Staffan RingbomDen person som anställs som evenemangsplanerare vid externa relationer kommer samtidigt att fungera som promotionskommitténs sekreterare.