| 03.09.2018

Antagningen till Hankens forskarskola öppen

Har du ett brinnande intresse för företagsekonomi eller ekonomi? Har du en magistersexamen och en passion för att skapa ny kunskap? Hanken erbjuder dig en internationellt erkänd doktorsexamen från en ackrediterad, forskningsintensiv handelshögskola.

Hanken skriver arbetsavtal med alla nyantagna doktorander. Arbetsförhållandet är först 12 månader med option på ytterligare 12 månader under förutsättning av god studieframgång.

Vårens antagning är nu öppen och pågår fram till 28.9.2018 kl. 16.00. Studiestart blir det i januari 2019.

Mera information om forskarutbildningen på webben:
https://www.hanken.fi/sv/studier/sok-till-hanken/forskarutbildning