Forskarstudier

Forskarstudier

Heltidsstudier, rekommenderad studiestig, sammanläggningsavhandling


Forskarstudierna

Vid inledande av dina studier skall du kontakta din examenshandledare för att diskutera och planera vilka studier du skall ta. Studierna som kan ingå i din doktorsexamen bör godkännas av din examenshandledare Innan du avlägger dem. Det aktuella undervisningsutbudet vid Hanken hittar du i studieverktyget Sisu. Du ska göra en studieplan i Sisu och via den anmäla dig till undervisningen. För att kunna  göra studieplan, annmäla dig och studera på Hanken behöver du ett användar-ID till Hankens datanät. Vid terminstarten kan du lösa ut ditt användar-ID från servicedisken InfoBITen vid Helsingfors campus, eller från datacentralen vid Vasa campus. Förutom de kurser som arrangeras vid Hanken finns det ett brett utbud av kurser som arrangeras av externa nätverk. JOO-avtalet gör det även möjligt att ansöka om rätten att avlägga kurser vid andra universitet i Finland. Under länkarna till höger hittar du mera information.

Kurser avlagda vid andra universitet måste godkännas av din examenshandledare innan de kan inkluderas i din examen. Du hittar mer information om hur du via Sisu i din examen kan inkludera (eller i specialfall tillgodoräkna) studier avlagda vid andra universitet här

Forskningsetik, god vetenskaplig praxis och IPR

Hanken Svenska handelshögskolan har förbundit sig att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar om god vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland (s.k. GVP-anvisningar). Alla forskare, lärare, studerande och övrig personal vid högskolan förutsätts följa dessa anvisningar samt gällande lagstiftning. För mera information se sidorna om forskningsetik och Open Science.

För mer information se här