Forskarstudier

Forskarstudier

Forskarkurser

Vid början av dina studier skall du kontakta din examenshandledare för att diskutera vilka kurser du skall ta. Kurserna måste godkännas av din examenshandledare innan du tar kurserna. Det aktuella kursutbudet vid Hanken hittar du i studieverktyget WebOodi. Du kan anmäla dig till kurserna via WebOodi. För att kunna anmäla sig till kurser via WebOodi behöver du ett användar-ID till Hankens datanät. Vid terminstarten kan du lösa ut ditt användar-ID från servicedisken InfoBITen vid Helsingfors campus, eller från datacentralen vid Vasa campus. Förutom de kurser som arrangeras vid Hanken finns det ett brett utbud av kurser som arrangeras av externa nätverk. JOO-avtalet gör det även möjligt att ansöka om rätten att avlägga kurser vid andra universitet i Finland. Under länkarna till höger hittar du mera information.

Kurser avlagda vid andra universitet måste godkännas av din examenshandledare. Du hittar mer information om hur du kan tillgodoräkna kurser avlagda vid andra universitet godkända genom att läsa informationen om tillgodoräkning.

Forskningsetik, god vetenskaplig praxis och IPR

Hanken Svenska handelshögskolan har förbundit sig att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar om god vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland (s.k. GVP-anvisningar). Alla forskare, lärare, studerande och övrig personal vid högskolan förutsätts följa dessa anvisningar samt gällande lagstiftning. För mera information se sidorna om forskningsetik och Open Science.

För mer information se här