| 06.09.2017

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan lediganslår stipendier

Sista ansökningsdagen är måndag 2.10.2017.

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan lediganslår stipendier att sökas av Svenska handelshögskolans forskare, lärare, forskarstuderande och kandidat- och magistersstuderande. Sista ansökningsdagen är måndag 2.10.2017. För mer information, se den bifogade kungörelsen.Mera information finns på webben

Kungörelse höstens ansökningsomgång 2017