| 21.05.2021

Referenshanteringsverktyg - ny Libguide

Hankens bibliotek har publicerat en ny Libguide om referenshanteringsverktyg. Guiden riktar sig till alla som behöver hjälp med referenshantering i avhandlingar och andra dokument.

Guiden fokuserar på verktyget Mendeley, men innehåller också information och instruktioner för hur man kommer igång med Zotero. Guiden finns under https://libguides.hanken.fi/referenshanteringsverktyg.

Guiden hjälper dig med att:

  • Jämföra Mendeley och Zotero
  • Komma igång med Mendeley eller Zotero
  • Spara referenser
  • Organisera och editera referenser
  • Infoga referenser i ditt Word dokument
  • Skapa grupper och dela referenser
  • Exportera referenser från RefWorks till Mendeley

Frågor? Kontakta biblioteket@hanken.fi.

Related content