| 13.09.2018

Maria Ehrnström-Fuentes doktorsavhandling belönades

Hankendoktorn Maria Ehrnström-Fuentes har vunnit första pris i EDAMBA Thesis Competition 2018 för avhandlingen ”Legitimacy in the Pluriverse: Towards an Expanded View of Corporate-Community Relations in the Global Forestry Industry.

Maria disputerade vid Hanken i oktober 2016 och hennes avhandling finns här: https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10138/167082Sedan 1.9.2018 jobbar Maria med sitt eget Finlands Akademi forskningsprojekt vid institutionen för företagsledning och organisation i Vasa. Syftet med projektet Organising from the grassroots -territorial movements and their role in building sustainable futures är att öka förståelsen för hur hållbarhetsförändringar sker också genom att gräsrotsrörelser förverkligar egna hållbara alternativ på de platserna där de verkar.The European Doctoral Programmes Association, EDAMBA, är en europeisk intresseorganisation för forskarutbildning inom det företagsekonomiska området. För medlemskap i EDAMBA förutsätts kvalitet och kvantitet inom forskarutbildningen och totalt finns det ett sextiotal medlemsuniversitet i Europa. Varje år ordnas EDAMBA Thesis Competition och alla EDAMBA:s medlemsuniversitet har rätt att utse deltagare till tävlingen.