| 15.02.2018

JAM Advisors ny Hanken Branding Partner

Hankens näringslivskontakter har igen tagit ett steg framåt och paletten av Hanken Branding Partner-företag har breddats med förmögenhetsförvaltaren JAM Advisors.

JAM Advisors grundades år 2012 och har 25 anställda, däribland både hankeiter och hankenstuderande.

JAM Advisors

-Vi etablerar gärna samarbete med unga, kunniga finansmänniskor. Vi kan erbjuda dem en god och bred allmänbildning i branschen, säger Christian Borgström, en av JAM Advisors grundare.I fjol omsatte Jam Advisors närmare fyra miljoner euro. Omsättningen kommer från skötseln av cirka 150 kunders portföljer. Företaget är en närapå unik aktör inom förmögenhetsförvaltning i Finland eftersom konkurrenterna fortfarande strävar efter att koncentrera så mycket som möjligt av kundernas placeringar till den egna sfären.– Vi är en bankoberoende finansaktör som samlar in och bearbetar data som berör kundens samtliga placeringar. Vår specialitet är att vi kan analysera och konsultera hela portföljer oberoende av var medlen är placerade. För att bedöma risker och avkastning måste man känna till helheten, påpekar Christian Borgström.Hanken samarbetar idag med 16 partnerföretag. Samarbetet sammankopplar högskolans kunskap och forskning och studerandenas potential med näringslivets erfarenhet och expertis. Som partner får företagen tillgång till studentkontakter och rekryteringstjänster, kompetensutveckling för sin personal samt synlighet på Hankens webbplats.Hankens partnerföretag finns följande gång representerade på huvudämnesmässan Campus Day i foajén i Helsingfors den 19 april och på partnerdagen 12.4 i Vasa.Läs mer om partnerprogrammet här:https://www.hanken.fi/sv/samarbete-och-natverk/foretag/hankens-partnerp…