Hankens partnerprogram

Share page with AddThis
Hankens partnerprogram erbjuder möjligheter till långsiktigt samarbete och växelverkan mellan företag och högskolan för att förstärka och utveckla kontakterna till näringslivet.

Genom programmet strävar vi efter att sammankoppla högskolans kunskap och forskning samt studerandenas potential och energi med näringslivets erfarenhet och expertis.

Partnerföretagen erbjuds produkter och tjänster utgående från behovet hos partnern. Som Hanken Premium Partner, Hanken Partner eller Hanken Branding Partner får företagen tillgång till studentkontakter och rekryteringstjänster, kompetensutveckling för sin personal samt synlighet på Hankens webbplats.

Genom Partnerprogrammet erbjuds våra partner följande tjänster:

  • Kompetensutveckling och kontakt till Hanken faculty genom aktuella seminarier och workshoppar
  • Karriärservice med riktad rekryteringstjänst till studenter och alumner
  • Förstärkning av arbetsgivarimage och arbetsplatsannonsering på webben och på högskolan
  • Fortbildning vid Hanken
  • Synlighet och exponering på Hankens webbplats
  • Koordinering av samarbetet och de olika tjänsterna genom en kanal

Kontakta gärna Hankens koordinator för näringslivssamarbete Alexandra Lönnström för närmare information om olika samarbetsmöjligheter: alexandra.lonnstrom(at)hanken.fi; +358(0)40 352 1380.

Hanken Premium Partner

premium-_fazer_-_ny.jpg        premium_-_naava.jpg        premium-_pwc.jpg

Hanken Partner

partner_-_dermoshop3.jpg    partner-_fennia.jpg    partner_-kpmg.jpg 

partner_-niord.jpg    partner_-_wartsila.jpg

Hanken Branding Partner

branding_-academicwork.jpg branding_-_deloitte.jpg branding_-_ef.jpg 

branding_-_eilakaisla.jpg branding_-_elo2.jpg branding_-_ey.jpg branding_-_handelsbanken.jpg branding_-_nestle.jpg 

 
företag företagssamarbete samarbetspartner