Hankens partnerprogram

Share page with AddThis
Hankens partnerprogram erbjuder möjligheter till långsiktigt samarbete och växelverkan mellan företag och högskolan för att förstärka och utveckla kontakterna till näringslivet.

Genom programmet strävar vi efter att sammankoppla högskolans kunskap och forskning samt studerandenas potential och energi med näringslivets erfarenhet och expertis.

Partnerföretagen erbjuds produkter och tjänster utgående från behovet hos partnern. Som Hanken Premium Partner, Hanken Partner eller Hanken Branding Partner får företagen tillgång till studentkontakter och rekryteringstjänster, kompetensutveckling för sin personal samt synlighet på Hankens webbplats.

Genom Partnerprogrammet erbjuds våra partner följande tjänster:

  • Kompetensutveckling och kontakt till Hankens undervisande och forskande personal 
  • Karriärservice med riktad rekryteringstjänst till studenter och alumner
  • Synlighet och exponering i Hankens olika kanaler
  • Koordinering av samarbetet och de olika tjänsterna genom en given kontaktperson

Kontakta gärna Hankens koordinator för näringslivssamarbete Alexandra Lönnström för närmare information om olika samarbetsmöjligheter: alexandra.lonnstrom(at)hanken.fi; +358(0)40 352 1380.

företag företagssamarbete samarbetspartner